Τα Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών καλύπτουν αποτελεσματικά όλες τις ηλικίες, τα επίπεδα και τους στόχους σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ: EUROPALSO, Lower, Advanced, Proficiency, CAMBRIDGE, MICHIGAN, ESB, Uclan

ΓΑΛΛΙΚΑ: DELF A1, A2, B1, B2, DALF C1, C2, Sorbonne Β2, C1 & C2, INSTITUT FRANCAIS

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Zertificat, Mittelstuffe, Kleines Grosses Sprachdiplom, GOETHE

ΙΤΑΛΙΚΑ: Intermedio, Medio, Superiore, UNIV.PERUGIA, CELI 1,2,3,4,5

ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Inicial, Basico, Superior, Inst. CERVANTES

Diploma© 2002-2021