1

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ!

Σε εμάς τα παιδιά μαθαίνουν κάτι περισσότερο!


Για τη διδασκαλία στα νήπια και στα παιδιά ακολουθείται η μέθοδος "Διαλεχθώμεν Ελληνικώς", η οποία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών με δραστηριότητες όπως διαλόγους στα Αρχαία Ελληνικά και θεατρικό παιχνίδι εμπνευσμένο από μύθους του Αισώπου και ήρωες της Μυθολογίας. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναλύουν σύνθετες λέξεις, αποκτούν πλούσιο λεξιλόγιο, ξεχωρίζουν στο σχολείο ως μαθητές για τις γνώσεις, την καλλιέργεια και ωριμότητά τους.
Διαδραστικοί πίνακες, παιχνίδια και θεατρικά δρώμενα στα Αρχαία Ελληνικά κάνουν το μάθημα συναρπαστικό και ευχάριστο! Τα παιδιά το λατρεύουν γιατί καταλαβαίνουν πως κάνουν κάτι διαφορετικό!

 
  2

Είναι η μόνη μέθοδος εκμαθήσεως Αρχαίων Ελληνικών στην Ελλάδα για παιδιά προσχολικής καί σχολικής ηλικίας με ερευνητική τεκμηρίωση. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου δοκιμάστηκε αρχικώς με έρευνα του "Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου" και ακολούθως με πειραματική έρευνα, την οποία διεξήγαγε η συγγραφεύς της μεθόδου Ειρήνη Μαυροπούλου στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Και οι δύο έρευνες έδειξαν την θετική επίδραση των Αρχαίων Ελληνικών στην ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα στις Η.Π.Α. και στην Μεγάλη Βρεττανία, σύμφωνα με τα οποία:

  • η γνώση της Αρχαίας Ελληνικής ενισχύει την ικανότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών.
  • οξύνει την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών και τις γλωσσικές τους δεξιότητες.
  • ενεργοποιεί τους νευρώνες του εγκεφάλου με ποικίλλα και ιδίως ποιοτικά ερεθίσματα.
  • προλαμβάνει ή βελτιώνει μαθησιακές δυσκολίες.
 
  3  
       

Diploma© 2002-2017