1

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ!

Σε εμάς τα παιδιά μαθαίνουν κάτι περισσότερο!

Διαδραστικοί πίνακες, παιχνίδια και θεατρικά δρώμενα στα Αρχαία Ελληνικά κάνουν το μάθημα συναρπαστικό και ευχάριστο!

Η διδασκαλία στα νήπια και στα παιδιά βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών με δραστηριότητες όπως διαλόγους στα Αρχαία Ελληνικά και θεατρικό παιχνίδι εμπνευσμένο από μύθους του Αισώπου και ήρωες της Μυθολογίας. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναλύουν σύνθετες λέξεις, αποκτούν πλούσιο λεξιλόγιο, ξεχωρίζουν στο σχολείο ως μαθητές για τις γνώσεις, την καλλιέργεια και ωριμότητά τους.
Έρευνες στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α. και στην Μεγάλη Βρεττανία, έδειξαν την θετική επίδραση των Αρχαίων Ελληνικών στην ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Οξύνουν την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών και τις γλωσσικές τους δεξιότητες, προλαμβάνουν ή βελτιώνουν μαθησιακές δυσκολίες και ενεργοποιούν τους νευρώνες του εγκεφάλου με ποικίλλα και ιδίως ποιοτικά ερεθίσματα.

Τα παιδιά λατρεύουν το μάθημα γιατί καταλαβαίνουν πως κάνουν κάτι διαφορετικό!

 
  2

 
  3  
       

Diploma© 2002-2021